CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin

cƯỜNG PHÁT LOGISTICS - NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

  • Cường Phát cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Cường Phát là hành vi được nghiêm cấm.
  • Cường Phát chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Cường Phát

2. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Cường Phát được bảo mật tuyệt đối. Cường Phát cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng Cường Phát

3. Chính sách lưu trữ thông tin

  • Cường Phát sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Cường Phát
  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Cường Phát có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
  • Cường Phát sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Cường Phát nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.