Hướng dẫn cài đặt extension HangDaVe cho Chrome và Cốc Cốc

Bước 1: Tải tiến ích trên Chrome, Coccoc

Click vào link này http://hangdave.vn/CuongPhatToolsV2.zip để bắt đầu cài đặt công cụ.

- Tải file công cụ:

Hình 1

Bước 2: Giải nén File công cụ:

- Click đúp vào file đã tải về để mở file công cụ (Hình 2):

 

Hình 2

-Trên Hình 2, Click vào biển tượng Wizard” để giải nén file vừa tải về (Hình 3).
Chú ý: Với một số máy khi tải file về, cho vào 1 folder mới để tránh trường hợp giải nén xong sẽ bị bung ra, không nằm trong 1 folder cụ thể.

 Hình 3

- Trên Hình 3, Click OK để kết thúc giải nén. Truy cập folder đã giải nén, dữ liệu được Hình 4.

Hình 4

 

Bước 3: Cài đặt công cụ

- Truy cập địa chỉ  coccoc://extensions/ với trình duyệt Cốc Cốc hoặc chrome://extensions và cài đặt extensions (Hình 5)

Hình 5

- Chọn folder extension đã giải nén ở bước 1 (Hình 6)