Hotline: 0941.018.312 - 094.898.4404
Tỷ giá: 3.480 VNĐ/CNY
Sản phẩm
Màu sắc
Size
Số lượng
Giá
Thành tiền
 
 
Note:
Tổng thanh toán
Phí dịch vụ: 4%
Phí cân nặng tạm tính: VNĐ
Phí bảo hiểm: 5%
Thành tiền: VNĐ
Số tiền tạm ứng: VNĐ
Số tiền tạm ứng là % (được tính theo cấp độ tài khoản, chi tiết xem tại đây)
Gửi đơn hàng Tiếp tục mua hàng